Općinska uprava

Savjetovanja s zainteresiranom javnošću

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih
Stvaratelj prijedloga:  UOl za financije, pravne poslove i fondove, Odsjek za pravne, opće i društvene poslove
Termin savjetovanja:  02.04.2024 - 02.05.2024
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta: Plan djelovanja kod prirodnih nepogoda za 2024. godinu
Stvaratelj prijedloga: UO za financije, pravne poslove i fondove
Termin savjetovanja:  26.02.2024. - 01.03.2024. 
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Prijedlog Proračuna Općine Nedelišće za 2024. godinu
Stvaratelj prijedloga:  UO za financije, pravne poslove i fondove
Termin savjetovanja:  27.10.2023. - 28.11.2023. 
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Nedelišće za 2023. godinu
Stvaratelj prijedloga:  Jedinstveni upravni odjel
Termin savjetovanja:  12.05.2023 - 24.05.2023
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Nedelišće za 2023. godinu
Stvaratelj prijedloga:  Jedinstveni upravni odjel
Termin savjetovanja:  13.03.2023 - 29.03.2023
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Programa potpora poljoprivredi Općine Nedelišće 2023. - 2027. godine
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  11.11.2022 -  26.11.2022 
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Proračuna Općine Nedelišće za 2023. godinu
Stvaratelj prijedloga:  JUO
Termin savjetovanja:  14.11.2022 -  24.11.2022 
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

 

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate stambenih kredita za nekretnine na području Općine Nedelišće
Stvaratelj prijedloga:  UO za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  05.12.2023. - 12.01.2024. 
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog IV. izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  22.09.2022 - 21.10.2022
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Odluke o sprečavanju odbacivanja otpada na području Općine Nedelišće
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  06.06.2022 - 05.07.2022
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Nedelišće
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  06.06.2022 - 05.07.2022
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Odluke o poticanju uređenja nekretnina na području Općine Nedelišće
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  04.05.2022 - 25.05.2022
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Strategije upravljanja imovinom Općine Nedelišće 2022.-2028.
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  11.04.2022 - 11.05.2022
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Nedelišće
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  02.03.2022 - 31.03.2022
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  02.03.2022 - 31.03.2022
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Odluke o pomoći za novorođenčad
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za pravne i opće poslove
Termin savjetovanja:  25.02.2022 - 27.03.2022
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Odluke o upravljanju grobljima i o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja groblja i kremiranja unutar groblja i djelatnosti usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja na području Općine Nedelišće
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  24.02.2022 - 26.03.2022
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Plana djelovanja Općine Nedelišće u području prirodnih nepogoda za 2022.
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za pravne i opće poslove
Termin savjetovanja:  24.02.2022 - 26.03.2022
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  23.12.2021 - 24.01.2022
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Izmjene Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za pravne i opće poslove
Termin savjetovanja:  12.10.2021. - 22.10.2021.
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2022. godinu
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  06.10.2021 - 05.11.2021
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Prijedlog Proračuna Općine Nedelišće za 2021. godinu
Stvaratelj prijedloga:  JUO
Termin savjetovanja:  23.11.2020. - 07.12.2020. 
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2021. godinu
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  03.11.2020 - 03.12.2020
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Odluke  o agrotehničkim mjerama
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  31.07.2019 - 30.08.2019
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2020. godinu
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  30.07.2019 - 29.08.2019
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  15.05.2019 - 15.06.2019
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  15.05.2019 - 15.06.2019
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Prijedlog Odluke o komunalnom redu
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  14.05.2019 - 14.06.2019
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  17.04.2019 - 17.05.2019
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Odluke o I. izmjenama Pravilnika  o jednostavnoj nabavi
Stvaratelj prijedloga: JUO, Odsjek za pravne i opće poslove
Termin savjetovanja:  06.02.2019. - 04.03.2019.    
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  25.01.2019. - 01.03.2019. 
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Prijedlog Odluke o vrijednost boda komunalne naknade
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  19.11.2018. - 19.12.2018. 
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Prijedlog Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu
Stvaratelj prijedloga:  JUO
Termin savjetovanja:  16.11.2018. - 30.11.2018. 
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  12.11.2018. - 12.12.2018. 
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  12.11.2018. - 12.12.2018. 
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2019. godinu
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  16.10.2018. - 15.11.2018. 
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nedelišće
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  11.05.2018. - 26.05.2018. 
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  09.03.2018. - 23.03.2018.  
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:

Naziv prijedloga odluke/akta:  Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  20.02.2018. - 22.03.2018. 
Dokumenti:

Prijedlog akta

Izvješće

Obrazac sudjelovanja:
 

eSavjetovanja

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Nedelišće.

Plan savjetovanja

Općina Nedelišće objavljuje popis akata pred čije će donošenje ili izmjene provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnosti. 

 

Plan savjetovanja za 2023. godinu 22.02.2023
Plan savjetovanja za 2022. godinu 04.04.2022
Plan savjetovanja za 2021. godinu 16.02.2021
Plan savjetovanja za 2020. godinu 07.02.2020
Plan savjetovanja za 2019. godinu 31.01.2019
Plan savjetovanja za 2018. godinu 05.03.2018

Vaš doprinos

Svoje prijedloge vezane uz Nacrte akata možete dostaviti ispunjavajući online obrazac koji se nalazi uz svako savjetovanje, odnosno na slijedećoj poveznici:
© 2020 Općina Nedelišće