OBAVIJEST OPĆINE NEDELIŠĆE

Zbog izvanredne situacije vezanu uz epidemiju bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS – CoV-2, Općina Nedelišće donijela je odluke kojima se u vremenu od 16.03.2020. do 31.12.2020. godine, oslobađaju plaćanja:
  • komunalne naknade, fizičke osobe koje su za vrijeme pandemije ostale bez posla,
  • komunalne naknade, pravne osobe koje su za vrijeme pandemije bile zatvorene minimalno 30 (trideset) dana,
  • naplate računa za zakup prostora, obveznici koji su zbog pandemije bili zatvoreni 30 i više dana, a prostori su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Nedelišće.
Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade ostvaruje obveznik plaćanja, koji Općini Nedelišće podnese zahtjev za oslobođenje, popunjen svim potrebnim podacima te sa priloženom dokumentacijom, kojom se dokazuje ispravnost podataka iz zahtjeva.

Već od prije, obveznik koji posluje na području Općine Nedelišće, a ima do tri zaposlena, prema posebnom zahtjevu, uz koji svake godine dostavlja dokaz o poslovanju i broju zaposlenih, oslobađa se obveze plaćanja komunalne naknade.

Elektronički obrasci zahtjeva dostupni su putem slijedeće poveznice:

Objave

Predsjednički izbori 2019.

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor

Objava biračima
Obavijest biračima
EU PROJEKTI Općine Nedelišće

WiFi4EU

  INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/019303-041031 
WiFi4EU – promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama
Bespovratna sredstva: 15.000,00 € 
Početak provedbe: 23.07.2019 
   

 

 

Izgradnja osnovne infrastrukture na području Gospodarske zone Goričica

  KK.03.1.2.03.0031
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 4.913.744,82 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 5.780.876,26 HRK 
   

 

Energetska obnova sportskog doma Macinec

  KK.04.2.1.04.0296
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 462.928,47 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 1.079.459,13 HRK 
   

 

Energetska obnova sportskog doma Slakovec

  KK.04.2.1.04.0211 
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 326.263,05 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 698.216,95 HRK 
   

 

Energetska obnova općinske zgrade Nedelišće

  KK.04.2.1.04.0212 
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 370.430,79 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 911.389,29 HRK 
   

 

I smetje vredi

  KK.06.3.1.07.0060
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 314.289,03 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 369.751,82 HRK 
   

 

Energetska obnova Dječjeg vrtića „Zvončić“ na adresi Uska 16B, Nedelišće

  KK.04.2.1.03.0013
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 614.499,55 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 999.652,06 HRK 
   

 

Rekonstrukcija „Glavne“ prometnice u naselju Pretetinec i izgradnja pješačke staze

  7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Bespovratna sredstva: 1.146.732,18 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 1.146.732,18 HRK 
   

 

© 2020 Općina Nedelišće