Skip to main content

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Nedelišće.pdf

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Nedelišće.pdf (170 KB)
Download