Općinska uprava

Udruge građana

Odluka o smanjenju sredstava
Na temelju članka 43. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 40. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), članka 47. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) te odredbi Pravilnika o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva („Službeni glasn...
Odluku o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu
Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 40. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), načelnik Općine Nedelišće donio je   ODLUKU o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2020. GODINU
Općina Nedelišće raspisala je Javni poziv za prijavu programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu. Proračunom je za financiranje/sufinanciranje programa i projekata predviđen iznos od 1.710.000,00 kuna. Prijave na Javni poziv, zaprimaju se zaključno do 30.01.2020. godine do 15:00 sati.  

Loading...

Dokument Datum objave  
Godišnji plan raspisivanja natječaja za 2020. godinu   17.12.2019
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih proračunskih sredstava 27.12.2019
Javni poziv za prijavu Programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu, s uputama za prijavitelje 30.12.2019
Odluku o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu 17.02.2020
Odluka o smanjenju sredstava 24.07.2020

Dokument Datum objave  
Godišnji plan raspisivanja natječaja   28.12.2018
Odluka o načinu raspodjele sredstava 28.12.2018
Javni poziv za prijavu Programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu, s uputama za prijavitelje 28.12.2018
Odluku o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu 27.02.2019

Dokument Datum objave  
Godišnji plan raspisivanja natječaja   27.12.2017
Odluka o načinu raspodjele sredstava 28.12.2017
Javni poziv za prijavu Programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu. s uputama za prijavitelje 29.12.2017
Odluku o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu 26.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Prijava se obavlja elektronski putem Obrasca 1, kojeg je potrebno preuzeti te popuniti (preporučeno programom Adobe Reader (preuzimanje programa) . Nakon što ste upisali sve potrebne podatke prijevu obavljate klikom na gumb PRIJAVA PROGRAMA/PROJEKTA. Nakon prijave, obrazac ispišite, ovjerite potpisom i žigom te dostavite uz ostalu dokumentaciju Općini Nedelišće.

Obrazac 1 - Prijavni obrazac programa/projekta  2020
Obrazac 2 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac 3 - Izjava o partnerstvu
Obrazac 4 - Izvješće 2019.
Obrazac 4 - Izvješće 2020.
Obrazac 5 - Ocjena kvalitete prijave
Obrazac 6 - Prijedlog ugovora

 

© 2020 Općina Nedelišće