Općinska uprava

Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo

Komunalni red

Odluke Općinskog vijeća iz domene komunalnog reda

Komunalni redar

Dražen Lacković, ing. građ.
095 906 0476
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

U obavljanju nadzora, komunalni redar je ovlašten:

  1. narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,
  2. narediti uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, objekata, uređaja i reklama,
  3. zabraniti obavljanje radova,
  4. zabraniti uporabu komunalnih objekata, uređaja i naprava ukoliko postoje nedostaci sve dok se oni ne uklone,
  5. narediti vraćanje javne površine u prvobitno stanje,
  6. naplatiti novčanu kaznu,
  7. predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,
  8. predložiti podnošenje optužnog prijedloga.

Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po nalogu komunalnog redara, potrebne radnje obavit će se na njihov trošak putem treće osobe.

Tab Content.

Mobilna reciklažna dvorišta

Kartografski prikaz lokacija MRD na području Općine Nedelišće, s rasporedom skupljanja otpada za svako MRD (klik na ikonu)

Termini odvoza komunalnog otpada

Organizirani odvoz komunalnog otpada obavezan je za sva naselja i sve stanovnike općine Nedelišće te svi stanovnici i svi gospodarski subjekti moraju bez iznimke koristiti i plaćati uslugu organiziranog odvoza komunalnog otpada. Na području općine, usluga odvoza i odlaganja komunalnog, ambalažnog i glomaznog otpada povjereno je GKP Čakom d.o.o. iz Čakovca.

ČETVRTAK
Sitni otpad
Ambalažni i odvojeno skupljeni otpad
DRUGI ČETVRTAK U MJESECU
Glomazni otpad

ČETVRTAK
Sitni otpad
Ambalažni i odvojeno skupljeni otpad
DRUGI ČETVRTAK U MJESECU
Glomazni otpad

PETAK
Sitni otpad
Ambalažni i odvojeno skupljeni otpad
DRUGI ČETVRTAK U MJESECU
Glomazni otpad

SRIJEDA
Sitni otpad
Ambalažni i odvojeno skupljeni otpad
DRUGI ČETVRTAK U MJESECU
Glomazni otpad

PETAK
Sitni otpad
Ambalažni i odvojeno skupljeni otpad
DRUGI ČETVRTAK U MJESECU
Glomazni otpad

PONEDJELJAK
Sitni otpad
Ambalažni i odvojeno skupljeni otpad
DRUGI PONEDJELJAK U MJESECU
Glomazni otpad

UTORAK
Sitni otpad
Ambalažni i odvojeno skupljeni otpad
DRUGI PONEDJELJAK U MJESECU
Glomazni otpad

PETAK
Sitni otpad
Ambalažni i odvojeno skupljeni otpad
DRUGI ČETVRTAK U MJESECU
Glomazni otpad

ČETVRTAK
Sitni otpad
Ambalažni i odvojeno skupljeni otpad
DRUGI ČETVRTAK U MJESECU
Glomazni otpad

SRIJEDA
Sitni otpad
Ambalažni i odvojeno skupljeni otpad
DRUGI ČETVRTAK U MJESECU
Glomazni otpad

ČETVRTAK
Sitni otpad
Ambalažni i odvojeno skupljeni otpad
DRUGI ČETVRTAK U MJESECU
Glomazni otpad

PETAK
Sitni otpad
Ambalažni i odvojeno skupljeni otpad
DRUGI ČETVRTAK U MJESECU
Glomazni otpad

Svakodnevna narudžba odvoza  0 - 24
na telefon 040 372 466
Odvoz po pozivu u roku 32 sata
Kontejneri (4-7 m3)
Pres kontejneri (do 10 m3, mase do 8 t)
Rolo kontejneri (mase do 16 t, duljine do 7 m)

Odluke Općinskog vijeća

Dokument  Datum objave  
Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Nedelišće 31.01.2018
Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za razdoblje 2018.-2023. godine 29.03.2018
Plan gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za razdoblje 2018.-2023. godine 29.03.2018
Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada 29.03.2018
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš 29.03.2018

Izvješće načelnika o zbrinjavanju otpada

Dokument  Datum objave  
Izvješće načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2017. godini 29.03.2018
Izvješće načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2016. godini 15.03.2017
Izvješće načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2015. godini 17.03.2016
Izvješće načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2014. godini 12.03.2015
Izvješće načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2013. godini 19.03.2014

Zakoni i propisi

Tab Content.

Tab Content.

© 2018 Općina Nedelišće