Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nedelišće

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nedelišće
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  11.05.2018. - 26.05.2018. 

Loading...

sva polja označena * su obavezna polja, predaja nije moguća ukoliko nisu popunjena

Pojedinac, udruga, ustanova ili slično, koji daje svoje mišljenje, primjedbe ili prijedloge na predloženi nacrt općeg akta

Primjedbe na pojedine članke predloženog nacrta s obrazloženjem

Suglasan sam da se ovaj obrazac s imenom/nazivom sudionika savjetovanja, objavi na internetskoj stranici Općine Nedelišće

Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Nedelišće. 
Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN RH 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12) osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera. 
Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.
Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.
Izrazi korišteni u ovom obrascu koriste se neutralni i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

 

 

© 2018 Općina Nedelišće