Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nedelišće

Naziv prijedloga odluke/akta: Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nedelišće
Stvaratelj prijedloga:  JUO, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Termin savjetovanja:  11.05.2018. - 26.05.2018. 

Loading...

Savjetovanje je završilo!

Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Nedelišće. 
Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN RH 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12) osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera. 
Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.
Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.
Izrazi korišteni u ovom obrascu koriste se neutralni i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

 

 

© 2018 Općina Nedelišće