Javni poziv za prijavu Programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu.

Općina Nedelišće objavljuje Javni poziv je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata organizacija civilnih društva za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu, sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/17) od  interesa za Općinu Nedelišće.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 1.515.000,00 kuna.

Rok za dostavu Prijava je 01.02.2018. godine do 15:00 sati

 

© 2018 Općina Nedelišće