Natječaj za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Nedelišće u sklopu projekta "Zelena agenda / Zeleni plan djelovanja"

KLASA:  351-01/18-01/01
UR.BROJ: 2109/12-01/18-1

 

Nedelišće, 10. 01. 2018.

 

 

Općina Nedelišće raspisuje

                                              

N A T J E Č A J

ZA DODJELU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE NEDELIŠĆE U SKLOPU PROJEKTA "ZELENA AGENDA/ZELENI PLAN DJELOVANJA"

                       

 

 1. Proračunom Općine Nedelišće za 2018. godinu planirana su sredstva za realizaciju projekata iz programa Plana zelenog djelovanja (Zelena agenda) na području Općine Nedelišće.
 2. Na natječaj se mogu prijaviti:
 • udruge s područja Republike Hrvatske
 • Vijeća mjesnih odbora u sastavu Općine Nedelišće
 • turističke zajednice/vrtići/škole/ s područja Međimurske županije
 • fakulteti/instituti/učilišta/obrazovne institucije s područja Republike Hrvatske,
 • Javne ustanove s područja Republike Hrvatske
 1. Osnovni KRITERIJ za uključivanje prijedloga projekta u razmatranje jesu:
 • da je projekt napisan sukladno Uputama za izradu prijedloga projekta, a koje se mogu dobiti u Općini Nedelišće
 • da je projekt u skladu s ciljevima navedenim u Uputama
 • da se projekt u potpunosti (100%) provodi na području Općine Nedelišće
 • da trajanje projekta nije kraće od 6 (šest), a duže od 10 (deset) mjeseci od datuma početka do datuma okončanja projektnih aktivnosti.
 1. Zahtjev - prijedlog projekta mora se napisati na propisanim obrascima, a sve stavke u obrascima moraju se obavezno popuniti i uz to je potrebno priložiti i:
 • popis projekata koje je predlagatelj dosad obradio
 • novinske i druge članke kojima se dokazuje aktivnost
 • odluku o imenovanju voditelja projekta.

Tekst natječaja, propisani obrasci i upute za izradu prijedloga projekta mogu se dobiti u Općini Nedelišće ili preuzeti na   https://nedelisce.hr/dl-agenda

 1. Natječaj je otvoren do 05. veljače 2018. godine. Prijedlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Nedelišće, M. Tita 1, 40305 Nedelišće, s naznakom "ZELENA AGENDA".
© 2018 Općina Nedelišće