Mjesna samouprava

Adresar mjesne samouprave

VMO Črečan

 VMO Črečan

 Črečan 43, Črečan, 40306 Macinec

vmo-crecan@nedelisce.hr

1. 

Anđelka Horvat

Črečan 110

040 858 730

091 944 0793

2. 

Radmila Kopačević

Črečan 55a

040 858 340

098 902 6887

3. 

Jelena Škvorc

Črečan 123

 

 

4. 

Radovan Horvat

Črečan 126

040 858 368

098 170 5300

5. 

Milenko Žerjav

Črečan 39d

 

 

VMO Dunjkovec

 VMO Dunjkovec

 Dr. Lj. Gaja 9, Dunjkovec, 40305 Nedelišće

vmo-dunjkovec@nedelisce.hr

1. 

Anđelko Kraljić

Zrinskih 32 040 829 513 095 802 7053

2. 

Franjo Borko

Dr, Lj, Gaja 38

040 829 291

098 902 6887

3. 

Katarina Bašek

Nova 9

 

 

4. 

Radovan Horvat

I. G. Kovačića 2 040 829 232 091 282 9234

5. 

Tihomir Štefulj

Dr. Lj. Gaja 16c 040 829 373 091 540 7273
VMO Gornji Hrašćan

 VMO Gornji Hrašćan

 Čakovečka 46, Gornji Hrašćan, 40306 Macinec

vmo-g_hrascan@nedelisce.hr

1. 

Darko Vizinger

B. J. Jelačića 5   098 824 051

2. 

Gordana Žugec

Varaždinska 8

 

 

3. 

Zvonimir Lesar

B. J. Jelačića 9

 

 

4. 

Tanja Borko

Čakovečka 98    

5. 

Saša Zorković

V. Nazora 1    
VMO Gornji Kuršanec

 VMO Gornji Kuršanec

 Trg M. Blazinarića 3, Gornji Kuršanec, 40305 Nedelišće

vmo-g_kursanec@nedelisce.hr

1. 

Zdenka Pofuk Petek

Zrinskih 39 040 897 283 095 508 1235

2. 

Igor Vugrinec

Zrinskih 41

 

 

3. 

Danijel Valjak

Zrinskih 8

 

 

4. 

Dajana Šteković

Radnička 20    

5. 

Roman Vrtarić

Zrinskih 38    
VMO Macinec

 VMO Macinec

 Glavna 5, 40306 Macinec

vmo-macinec@nedelisce.hr

1. 

Ivan Krištofić

Školska 11 040 858 014 098 242 245

2. 

Marina Slokan

Nova 43

 

 

3. 

Goran Košir

S. Radića 32

 

 

4. 

Magdalena Špicar Marciuš

Brežna 3    

5. 

Martina Kofjač

Glavna 14    
VMO Nedelišće

 VMO Nedelišće

 M. Tita 60, 40305 Nedelišće

vmo-nedelisce@nedelisce.hr

1. 

Goran Kos

Karlović Vinka 32a   091 266 3377

2. 

Ranko Bratko

Sajmište 26 040 821 190 098 366 269

3

Stjepan Novak

J. Š. Slavenskog 22 040 821 269 091 788 4540

4. 

Ivan Horvat

Dravska 6 040 821 737 098 241 186

5. 

Vladimir Bašek

Sajmište 7    

6. 

Franjo Logožar

Radnička 18a 040 822 409 098 280 059

7. 

Nenad Marčec

Trnavska 19a    

8. 

Marija Barulek

A. G. Matoša 2 040 821 333 098 927 9009

9. 

Nikola Toplek

Novo naselje 3    
VMO Parag

 VMO Parag

 Društveni kontejner u Paragu, Parag, 40306 Macinec

vmo-parag@nedelisce.hr

1. 

Matjaš Oršuš

Parag 30   099 842 1911

2. 

Dejan Oršoš

Parag 64    

3

Vjeran Balog

Parag 216    

4. 

Vida Oršuš

Parag 92   094 411 1765

5. 

Josip Ignac

Parag 24    
VMO Pretetinec

 VMO Pretetinec

 Pretetinec 66, Pretetinec, 40305 Nedelišće

vmo-pretetinec@nedelisce.hr

1. 

Lidija Branilović

Pretetinec 45   091 552 1705

2. 

Drago Bajkovec

Pretetinec 77   099 679 1746

3

Dijana Posedi

Pretetinec 12   098 552 980

4. 

Ksenija Bujan

Pretetinec 96   091 537 0317

5. 

Danijel Leček

Pretetinec 28   099 838 3876
VMO Pušine

 VMO Pušćine

 Školska 23, Pušćine, 40305 Nedelišće

vmo-puscine@nedelisce.hr

1. 

Damir Posavec

Čakovečka 86a 040 598 139 098 426 171

2. 

Marjan Marciuš

V. Nazora 19 040 895 275 098 632 340

3

Josip Puklavec

Čakovečka 41 040 895 119 098 198 2304

4. 

Antun Grabar

Školska 3 040 898 063 099 877 3291

5. 

Dragutin Borko

J. Š. Slavenskog 14 040 895 278  

6

Tomislav Pašalić

Čakovečka 26a    

7. 

Rudolf Maršanić

V. Nazora 35    
VMO Slakovec

 VMO Slakovec

 Slakovec 61c, Slakovec, 40305 Nedelišće

vmo-slakovec@nedelisce.hr

1. 

Darko Đuran

Slakovec 12a 040 829 378 091 589 1238

2. 

Mladen Novak

Slakovec 63d 040 829 053 098 241 328

3

Slavica Bistrović

Slakovec 30    

4. 

Branka Habula

Slakovec 116 040 829 286 099 595 0710

5. 

Valentina Oreški

Slakovec 115 040 895 278  
VMO Trnovec

 VMO Trnovec

 Trnovec 45, Trnovec, 40306 Macinec

vmo-trnovec@nedelisce.hr

1. 

Darko Lesinger

Trnovec 63   098 907 0540

2. 

Dejan Šafarić

Trnovec 92   098 840 372

3

Miran Škvorc

Trnovec 61    

4. 

Darko Peras

Trnovec 24    

5. 

Ivan Trnovčanec

Trnovec 52    

Mjesni odbori

Mjesni odobri su tijela mjesne samouprave, i osnovani su Statutom Općine kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
© 2018 Općina Nedelišće