Nezavisni vijećnici Općinskog vijeća Općine Nedelišće - mandat 2021. - 2025.

PLAN RADA   FINANCIJSKI PLAN
Program rada 2021. do 2025. godine   Financijski plan za 2022.
Program rada za 2022. godinu   Bilješke uz financijski izvještaj za 2022. godinu
Program rada za 2023. godinu   Financijski plan za 2023.
      Izvješće o primljenim donacijama za financiranje redovne političke aktivnosti u razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023.
         

PLAN RADA   FINANCIJSKI PLAN
Program rada 2021. do 2025. godine   Financijski plan za 2022.
Program rada za 2022. godinu   Bilješke uz financijski izvještaj za 2022. godinu
         

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće