Mjesna samouprava

Adresar mjesne samouprave

  Črečan 43, Črečan, 40306 Macinec

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

1. 

Anđelka Horvat

Črečan 110

040 858 730

091 944 0793

2. 

Radmila Kopačević

Črečan 55a

040 858 340

098 902 6887

3. 

Jelena Škvorc

Črečan 123

 

 

4. 

Radovan Horvat

Črečan 126

040 858 368

098 170 5300

5. 

Milenko Žerjav

Črečan 39d

 

 

 

  Dr. Lj. Gaja 9, Dunjkovec, 40305 Nedelišće

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

1. 

Anđelko Kraljić

Zrinskih 32 040 829 513 095 802 7053

2. 

Franjo Borko

Dr. Lj. Gaja 38

040 829 291

098 902 6887

3. 

Katarina Bašek

Nova 9

 

 

4. 

Radovan Horvat

I. G. Kovačića 2 040 829 232 091 282 9234

5. 

Tihomir Štefulj

Dr. Lj. Gaja 16c 040 829 373 091 540 7273

  Čakovečka 46, Gornji Hrašćan, 4030Macinec

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

1. 

Darko Vizinger

B. J. Jelačića 5   098 824 051

2. 

Gordana Žugec

Varaždinska 8

 

 

3. 

Zvonimir Lesar

B. J. Jelačića 9

 

 

4. 

Tanja Borko

Čakovečka 98    

5. 

Saša Zorković

V. Nazora 1    

  Trg M. Blazinarića 3, Gornji Kuršanec,   4 030Nedelišće

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

1. 

Zdenka Pofuk Petek

Zrinskih 39 040 897 283 095 508 1235

2. 

Igor Vugrinec

Zrinskih 41

 

 

3. 

Danijel Valjak

Zrinskih 8

 

 

4. 

Dajana Šteković

Radnička 20    

5. 

Roman Vrtarić

Zrinskih 38

 

 

 

 

  Glavna 5, 40306 Macinec 

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

1. 

Ivan Krištofić

Školska 11 040 858 014 098 242 245

2. 

Marina Slokan

Nova 43

 

 

3. 

Goran Košir

S. Radića 32

 

 

4. 

Magdalena Špicar Marciuš

Brežna 3    

5. 

Martina Kofjač

Glavna 14

 

  M. Tita 60, 40305 Nedelišće

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

1. 

Franjo Logožar

Radnička 18a 040 822 409 098 280 059

2. 

Ranko Bratko

Sajmište 26 040 821 190 098 366 269

3. 

Vladimir Bašek Sajmište 7    

4. 

Vanesa Čuka O. Price 2b   099 864 8859

5. 

Nenad Marčec

Trnavska 19a    

6. 

Marija Barulek

A. G. Matoša 2 040 821 333  098 927 9009

7. 

Nikola Toplek

Novo naselje 3    

8. 

 

     

9. 

 

 

 

  Društveni kontejner u Paragu, Parag, 40306 Macinec

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

1. 

Matjaš Oršuš

Parag 30   099 842 1911

2. 

Dejan Oršoš

Parag 64    

3. 

Vjeran Balog

Parag 216    

4. 

Vida Oršuš

Parag 92   094 411 1765

5. 

Josip Ignac

Parag 24

 

  Pretetinec 66, Pretetinec, 40305 Nedelišće

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

1. 

Dijana Posedi

Pretetinec 12   098 552 980

2. 

Drago Bajkovec

Pretetinec 77   099 679 1746

3. 

Ksenija Bujan

Pretetinec 96   091 537 0317

4. 

Danijel Leček

Pretetinec 28   099 838 3876

5. 

-

     

 

  Školska 23, Pušćine, 40305 Nedelišće

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

1. 

Damir Posavec

Čakovečka 86a 040 598 139 098 426 171

2. 

Josip Puklavec Čakovečka 41 040 895 119 098 198 2304

3. 

Antun Grabar

Školska 3 040 898 063 099 877 3291

4. 

Dragutin Borko

J. Š. Slavenskog 14 040 895 278  

5. 

Rudolf Maršanić

V. Nazora 35    

6. 

Tomislav Pašalić

Čakovečka 26a    

7. 

Ivanka Bene

M. Gupca 49

 

  Slakovec 61c, Slakovec, 40305 Nedelišće

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

1. 

Darko Đuran

Slakovec 12a 040 829 378 091 589 1238

2. 

Mladen Novak

Slakovec 63d 040 829 053 098 241 328

3. 

Slavica Bistrović

Slakovec 30    

4. 

Branka Habula

Slakovec 116 040 829 286 099 595 0710

5. 

Valentina Oreški

Slakovec 115 040 895 278  

 

 

  Trnovec 45, Trnovec, 40306 Macinec

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

1. 

Darko Lesinger

Trnovec 63   098 907 0540

2. 

Dejan Šafarić

Trnovec 92   098 840 372

3. 

Miran Škvorc

Trnovec 61    

4. 

Darko Peras

Trnovec 24    

5.

Ivan Trnovčanec

Trnovec 52    

 

Mjesni odbori

Mjesni odobri su tijela mjesne samouprave, i osnovani su Statutom Općine kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
© 2019 Općina Nedelišće