Mjesna samouprava

Predsjednici Vijeća mjesnih odbora

 

R.br.

VMO

Predsjednik

Adresa

Telefon

Mobitel

1. 

ČREČAN

Anđelka Horvat  Črečan 110    091 944 0793

2. 

DUNJKOVEC

Anđelko Kraljić  Zrinskih 32  040 829 513  095 802 7053

3. 

GORNJI HRAŠĆAN

Darko Vizinger  Bana J. Jelačića 5    098 824 051

4. 

GORNJI KURŠANEC

Tomica Kovač  Bana Jelačića 26  040 897 054  091 529 2542

5. 

MACINEC

Ivan Krištofić  Školska 11  040 858 014  098 242 245

6. 

NEDELIŠĆE

Nenad Marčec  Trnavska 19a    095 900 6503

7. 

PARAG

Radovan Balog  Parag 108    095 529 7453

8. 

PRETETINEC

Dijana Posedi  Pretetinec 12  040 829 384  098 552 980

9. 

PUŠĆINE

Zoran Dragutin Marciuš  Čakovečka 139  040 895 071  091 115 0954

10. 

SLAKOVEC

Dubravko Heđa  Slakovec 51b  040 829 553  098 888 674

11. 

TRNOVEC

Krešimir Logožar  Trnovec 43a  040 858 504  098 185 8725

 

Mjesni odbori

Mjesni odobri su tijela mjesne samouprave, i osnovani su Statutom Općine kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
© 2020 Općina Nedelišće