Mjesna samouprava

Predsjednici Vijeća mjesnih odbora

 

R.br.

VMO

Predsjednik

Adresa

Telefon

Mobitel

1. 

ČREČAN

       

2. 

DUNJKOVEC

       

3. 

GORNJI HRAŠĆAN

       

4. 

GORNJI KURŠANEC

       

5. 

MACINEC

       

6. 

NEDELIŠĆE

       

7. 

PARAG

       

8. 

PRETETINEC

       

9. 

PUŠĆINE

       

10. 

SLAKOVEC

       

11. 

TRNOVEC

       

 

Mjesni odbori

Mjesni odobri su tijela mjesne samouprave, i osnovani su Statutom Općine kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
© 2020 Općina Nedelišće