Mjesna samouprava

Predsjednici Vijeća mjesnih odbora

 

R.br.

VMO

Predsjednik

Adresa

Telefon

Mobitel

1. 

ČREČAN

Anđelka Horvat

Črečan 110

858 730

091 944 0793

2. 

DUNJKOVEC

Anđelko Kraljić

Zrinskih 32

829 513

095 802 7053

3. 

GORNJI HRAŠĆAN

Darko Vizinger

B. J. Jelačića 5

 

098 824 051

4. 

GORNJI KURŠANEC

Zdenka Pofuk Petek

Zrinskih 39

897 283

095 508 1235

5. 

MACINEC

Ivan Krištofić

Školska 11

858 014

098 242 245

6. 

NEDELIŠĆE

Franjo Logožar

Radnička 18a

822 409 

098 280 059

7. 

PARAG

Matjaš Oršuš

Parag 30

 

099 842 1911

8. 

PRETETINEC

Dijana Posedi

Pretetinec 12

 

098 552 980

9. 

PUŠĆINE

Damir Posavec

Čakovečka 86a

895 139

098 426 171

10. 

SLAKOVEC

Darko Đuran

Slakovec 12a

 

091 589 1238

11. 

TRNOVEC

Darko Lesinger

Trnovec 63

858 500

098 907 0540

 

Mjesni odbori

Mjesni odobri su tijela mjesne samouprave, i osnovani su Statutom Općine kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
© 2019 Općina Nedelišće