OPĆINSKA UPRAVA OPĆINE NEDELIŠĆE
Kontakt informacije
Maršala Tita 1
HR-40305 Nedelišće
040 821 107 nedelisce@nedelisce.hr
040 821 135 https://nedelisce.hr
Poslovne informacije
OIB:  78324830528  Transakciji račun:  HR 20 2390 0011 8279 0000 6 [HPB]
Radno vrijeme
Ponedjeljak 07:00 - 15:00
Utorak 07:00 - 15:00
Srijeda 07:00 - 16:30
Četvrtak 07:00 - 15:00
Petak 07:00 - 13:30
Subotom i Nedjeljom Općinska uprava NE RADI
Lokacija
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRAVNE POSLOVE I FONDOVE
Maja Marčec, mag. oec.  Pročelnica    040 389 943   maja.marcec@nedelisce.hr
Rajka Srnec, pristup. oec.  Viša referentica financijsko računovodstvenih poslova   040 389 942   rajka.srnec@nedelisce.hr
Mia Srnec, univ. bacc. oec.  Stručna suradnica za financije i proračun    040 389 943   mia.srnec@nedelisce.hr
ODSJEK ZA PRAVNE, OPĆE I DRUŠTVENE POSLOVE
Marko Koraj, struč. spec. admin. publ.  Voditelj Odsjeka za pravne, opće i društvene poslove    040 389 940   marko.koraj@nedelisce.hr
Nives Božić, mag. pol. Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti   040 389 940   nives.bozic@nedelisce.hr
Mirjana Perišić  Administrativna referentica    040 821 107   mirjana.perisic@nedelisce.hr
ODSJEK ZA FONDOVE I JAVNU NABAVU
Ninoslav Bistrović, mag. oec.  Voditelj odsjeka za fondove i javnu nabavu    040 389 949   nino.bistrovic@nedelisce.hr
Dorotea Marčec, mag. oec.  Viša stručna suradnica za nacionalne i EU fondove    040 389 949   dorotea.marcec@nedelisce.hr
Sara Međumurac, bacc. oec.  Viša referentica za fondove i opće poslove    040 389 949   sara.medjumurac@nedelisce.hr
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO
Tomislav Vučica, dipl. ing. građ.  Pročelnik    040 389 946   tomislav.vucica@nedelisce.hr
Petar Hranilović, struč. spec. ing. aedif. Viši stručni suradnik za komunalne poslove i gospodarstvo   040 389 946   petar.hranilovic@nedelisce.hr
Ivana Jelenčić mag. iur. Viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove    040 389 944    ivana.jelencic@nedelisce.hr
Sanja Zorković, mag. ing. geoing.  Viša stručna suradnica za poslove komunalnih djelatnosti i gospodarstva    040 389 945   sanja.zorkovic@nedelisce.hr
Dražen Lacković, ing. građ.  Viši referent za stambeno komunalne poslove    040 389 947   drazen.lackovic@nedelisce.hr
Milena Novak, građ. tehn.  Referentica za komunalne poslove i gospodarstvo    040 389 947   milena.novak@nedelisce.hr

Izbor jezika