Općinska uprava

Jedinstveni upravni odjel Općine Nedelišće

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
 Maja Marčec, mag. oec.  040 389 940  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viša referentica financijsko računovodstvenih poslova 
 Rajka Srnec, pristup. oec.  040 389 941 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
   Viša referentica naplate potraživanja 
 Ljubica Topolnjak, pristup. oec.  040 389 942 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove
 Marko Koraj, struč.spec.admin.publ  040 389 943 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viši referent za javnu nabavu, fondove EU i opće poslove
 Ninoslav Bistrović, mag. oec.  040 389 949 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Administrativna referentica
Mirjana Perišić  040 821 107 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
 Sanja Zorković, mag. ing. geoing.  040 389 945 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručna suradnica za pravne poslove    
 Dušanka Hlebec-Geček, pravnik  040 389 944 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Stručna suradnica za poslove komunalnih djelatnosti i gospodarstva   
 Marija Horvat, građ. tehn.  040 389 946 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Viši referent za komunalne poslove i gospodarstvo  
 Dragutin Pleh, ing. građ.  040 389 947 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Viši referent za komunalne poslove i gospodarstvo     
 Mirko Horvat, ing. geot.  040 389 948 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Referentica za komunalne poslove i gospodarstvo  
 Milena Novak, građ. tehn.  040 389 947 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Komunalni redar 
 Dražen Lacković, ing. građ. 095 906 0476 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

© 2019 Općina Nedelišće