Općinska uprava

Jedinstveni upravni odjel Općine Nedelišće

Blagajna

 Blagajna obavlja poslove naplate po izdanim rješenjima s naslova:

  • komunalnog doprinosa,
  • komunalne naknade i naknade za uređenje voda (za stambene i poslovne prostore),
  • naknade za održavanje groblja,
  • naknade za dodjelu grobnih mjesta,
  • poreza na korištenje javnih površina,
  • kazni komunalnog redara,   
  • potraživanja od kupaca i 
  • potraživanja po osnovi svih vrsta ugovora s fizičkim i pravnim osobama (najamnina, povrati stipendija i sl.).

Poslovni račun

Kunski transakcijski račun:

HR8323400091827900006

Privredna banka Zagreb

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak od 07:00 do 15:00
Pauza od 10:00 do 10:30

Objave, natječaji i javni pozivi

Zapošljavanje

« »
© 2020 Općina Nedelišće