EU projekti

ZAjedno ŽElimo LIjepu starost

EU fondovi 

SF.3.4.11.01.0578
ZAjedno ŽElimo LIjepu starost

Ukupna vrijednost projekta: 1.485.000,00 EUR
Bespovratna sredstva:  1.485.000,00 EUR

 

IZGRADNJA I OPREMANJE CENTRA ZA STARIJE OSOBE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

EU fondovi 

NPOO.C4.3.R3-14.01.0026

Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)

Ukupna vrijednost projekta: 11.487.228,64 EUR 
Ukupno prihvatljivi troškovi: 11.487.228,64 EUR 
Bespovratna sredstva:  6.138.048,53 EUR 

 

DOGRADNJA I OPREMANJE DV ZVONČIĆ U NASELJU NEDELIŠĆE

EU fondovi 

NPOO.C3.1.R1-I1.01.0010

Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv

Bespovratna sredstva: 649.810,87 EUR 
Vrijednost projekta: 649.810,87 EUR 
   

 

IZGRADNJA I OPREMANJE USTANOVE ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE (PODRUČNI VRTIĆ S KUHINJOM) U NASE …

EU fondovi 

NPOO.C3.1.R1-I1.01.0004

Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv

Bespovratna sredstva: 907.824,01 EUR 
Vrijednost projekta: 907.824,01 EUR 
   

 

IZGRADNJA I OPREMANJE NOVOG MATIČNOG DJEČJEG VRTIĆA U NASELJU NEDELIŠĆE

EU fondovi 

NPOO.C3.1.R1-I1.01.0200

Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv

Bespovratna sredstva: 1.911.208,44 EUR 
Vrijednost projekta: 1.911.208,44 EUR 
   

 

ZAposlene ŽEne NedeLIšća (za) SREĆU

EU fondovi  UP.02.1.1.16.0010
ZAŽELI - program zapošljavanja žena - faza III 
Bespovratna sredstva: 105.050,10 EUR [791.500,00 kn]
Vrijednost projekta: 105.050,10 EUR [791.500,00 kn]
   

 

ZDROVJE PRIJE SEGA

EU fondovi  UP.02.2.1.08.0027

PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI - FAZA 2

Bespovratna sredstva: 66.349,72 EUR [499.911,98 kn]
Vrijednost projekta: 66.349,72 EUR [499.911,98 kn]
   

 

Igrajmo se!

EU fondovi  UP.02.2.2.16.0116
Igrajmo se!
Bespovratna sredstva: 432.857,18 EUR [3.261.362,44 kn]
Vrijednost projekta: 432.857,18 EUR [3.261.362,44 kn]
   

 

Zapošljavanje i socijalno uključivanje nezaposlenih žena

EU fondovi  UP.02.1.1.13.0046
ZAŽELI - program zapošljavanja žena - faza II
Bespovratna sredstva: 1.857.300,00 kn
Vrijednost projekta: 1.857.300,00 kn
   

 

Dječje igralište "Dolić" u Nedelišću

EU fondovi  Operacija 7.4.1. - Podmjera 19.2
Provedba operaciju unutar CLLD strategije
Bespovratna sredstva: 300.000,00 HRK 
Vrijednost projekta: 450.775,00 HRK 
   

 

WiFi4EU

WiFi4EU  INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/019303-041031 
WiFi4EU – promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama
Bespovratna sredstva: 15.000,00 € 
Početak provedbe: 23.07.2019 
   

 

 

Izgradnja osnovne infrastrukture na području Gospodarske zone Goričica

EU fondovi  KK.03.1.2.03.0031
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 4.913.744,82 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 5.780.876,26 HRK 
   

 

Energetska obnova sportskog doma Macinec

EU fondovi  KK.04.2.1.04.0296
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 462.928,47 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 1.079.459,13 HRK 
   

 

Energetska obnova sportskog doma Slakovec

EU fondovi  KK.04.2.1.04.0211 
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 326.263,05 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 698.216,95 HRK 
   

 

Energetska obnova općinske zgrade Nedelišće

EU fondovi  KK.04.2.1.04.0212 
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 370.430,79 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 911.389,29 HRK 
   

 

I smetje vredi

EU fondovi  KK.06.3.1.07.0060
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 314.289,03 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 369.751,82 HRK 
   

 

Energetska obnova Dječjeg vrtića „Zvončić“ na adresi Uska 16B, Nedelišće

EU fondovi  KK.04.2.1.03.0013
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 614.499,55 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 999.652,06 HRK 
   

 

Rekonstrukcija „Glavne“ prometnice u naselju Pretetinec i izgradnja pješačke staze

EU fondovi  7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Bespovratna sredstva: 1.146.732,18 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 1.146.732,18 HRK 
   

 

© 2020 Općina Nedelišće