POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU PLAKETE OPĆINE NEDELIŠĆE ZA 2023. GODINU

Temeljem članka 11. Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Nedelišće pozivaju se:

  • vijećnici Općinskog vijeća Općine Nedelišće i njihova radna tijela,
  • općinski načelnik i zamjenik načelnika,
  • građani,
  • udruge građana, trgovačka društva, političke stranke,
  • vjerske zajednice,
  • ostale fizičke i pravne osobe,

da do 19. travnja 2024. godine dostave pisane prijedloge s obrazloženjem, za dodjelu Plakete Općine Nedelišće za 2023. godinu.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Nedelišće, M. Tita 1, 40305 Nedelišće.

Plaketa Općine Nedelišće može se dodijeliti građanima Općine Nedelišće, djelatnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih oblika života i rada u Općini Nedelišće.

Plaketa Općine Nedelišće dodjeljuje se za rezultate u radu postignute u protekloj godini, a može se dodijeliti i za postignuća koja su rezultat dugogodišnjeg rada i doprinosa.

U jednoj godini mogu se dodijeliti najviše 3 (tri) plakete, a u iznimnim slučajevima, prema Odluci Općinskog vijeća i više.

 

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA


KLASA:061-01/24-01/01
URBROJ:2109-12-02-24-1
Nedelišće, 14.03.2023.

Izbor jezika