ODLUKA O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ "ZVONČIĆ" ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024. / 2025.

Na temelju članka 20. i 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97. 107107.94/13 i 98/19), članka 96. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (NN 48/09 i 110/21), članka 11. Pravilnika o upisu djece i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić "Zvončić" Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Zvončić" na 191/31. sjednici održanoj 27.05.2024. godine na temelju obavijesti povjerenstva za upis donijelo je 

ODLUKU 
O UPISI DJECE U DJEČJI VRTIĆ "ZVONČIĆ" ZA PREDAGOŠKU GODINU 2024. / 2025.

PRILOZI

Odluka o upisu djece u DV Zvončić za 2024./2025.
Obavijest roditeljima

Izbor jezika