JAVNI POZIV ZA KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASNE I LOVAČKE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE NEDELIŠĆE U 2024. GODINI

Općina Nedelišće raspisala je Javni poziv za kapitalna ulaganja u vatrogasne i lovačke udruge na području Općine Nedelišće za 2024. godinu. Proračunom je za financiranje/sufinanciranje programa i projekata predviđen iznos od 150.000,00 Eura. Prijave na Javni poziv, zaprimaju se zaključno do 14.03.2023. godine do 24:00 sati.  

PRILOZI

Javni poziv za kapitalna ulaganja u vatrogasne i lovačke udruge na području Općine Nedelišće u 2024. godini

Izbor jezika