JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOZIMA URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), članka 59. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 67/23) i Zaključaka načelnika Općine Nedelišće o utvrđivanju prijedloga urbanističkih planova uređenja za javnu raspravu, objavljuje se

  

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOZIMA URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA

 

 1. Urbanističkog plana uređenja područja između Ulice M. Tita i J.Š. Slavenskog u Nedelišću
 2. Urbanističkog plana uređenja područja „Podvrtnice Trnavske ulice u Nedelišću“
 1. Javna rasprava o prijedlozima gore navedenih urbanističkih planova uređenja traje od 29.04.2024. do 28.05.2024.
 2. Javni uvid u prijedloge urbanističkih planova uređenja moguć je u vremenu trajanja javne rasprave, u prostorijama Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće, u uredovno radno vrijeme i na mrežnim stranicama Općine Nedelišće https://nedelisce.hr
 3. Javno izlaganje stručnog izrađivača Prijedloga UPU i prateća rasprava održat će se u dvorani MESAP-a, J. Marčeca 27, Nedelišće, 8. svibnja (srijeda) 2024. godine:
  • za UPU pod a) od 16:00 – 16:30 sati
  • za UPU pod b) od 16:30 do 17:00 sati

 

 1. Primjedbe i prijedlozi na rješenja iz prijedloga urbanističkih planova uređenja mogu se davati tijekom javne rasprave, zaključno s 28.05.2024. i to na način:
  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja stručnog izrađivača
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja
  • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Općini na gore navedenu adresu

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA


KLASA: 350-02/23-01/01
URBROJ: 2109-12-04-24-18
Nedelišće, 23.04.2024.

PRILOZI

Urbanistički plan uređenja područja između Ulice M. Tita i J.Š. Slavenskog u Nedelišću
Urbanistički plan uređenja područja „Podvrtnice Trnavske ulice u Nedelišću“

Izbor jezika