I smetje vredi

EU fondovi  KK.06.3.1.07.0060
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 314.289,03 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 369.751,82 HRK 
   

 

 

  EU fondovi ESIF

OPKK

 

 

  • Projekt je financirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
  • Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na strukturnifondovi.hr
Korisnik: Općina Nedelišće
Partneri: Općina Šenkovec i Općina Orehovica
Ukupna vrijednost projekta: 369.751,82 kn
Prihvatljivi troškovi: 369.751,82  kn
EU sufinanciranje: 314.289,03 kn

Razdoblje provedbe projekta: od 02. kolovoza  2018. godine te do dana završetka svih projektnih aktivnosti , a najkasnije 16 mjeseci od donošenje Odluke o financiranju, odnosno najkasnije do 2.prosinca 2019. godine, ovisno što nastupa prije.

Kontakt osoba:

Sanja Zorković, voditeljica projekta
tel: 040/389-945
mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Opis projekta:

Kao što i sam naziv projekta "I smetje vredi!" kaže ovim projektom se želi kroz niz izobrazno-informativnih aktivnosti postići veća razina informiranosti stanovništva općina Nedelišće, Orehovica i Šenkovec o održivom gospodarenju otpadom ukazivanjem na probleme vezane uz otpad i promicanjem pravilnog postupanja otpadom, jer pravilnim gospodarenjem otpadom on dobiva na vrijednosti. Stanovništvo predmetnih općina u 2017. godini odvajalo je 25,88 % mase proizvedenog otpada. Kako bi općine pridonijele ostvarivanju zadanih ciljeva PGO RH do 2022. godine potrebno je stanovništvo dodatno educirati o važnosti odvojenog sakupljanja otpada, točnom odvajanju određenih vrsta otpada te im omogućiti jednostavno odvajanje otpada na kućnom pragu.

Ciljevi projekta:

  • Provedeno 13 izobrazno informativnih aktivnosti zabilježenih u Informacijskom sustavu gospodarenja otpadom
  • 95,01 % stanovništva obuhvaćen provedenim izobrazno-informativnim aktivnostima na području obuhvata

Aktivnosti projekta:

Izrada i podjela letaka na hrvatskom i romskom jeziku (teme letaka: sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada), izrada i podjela brošure o kompostiranju na hrvatskom jeziku, izrada i postavljanje plakata različitih dimenzija (teme plakata: sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada i akcije čišćenja po općinama), izrada i postavljanje jumbo plakata (teme letaka: sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša), nadogradnja postojećih općinskih web stranica vezano uz održivo gospodarenje otpadom, provedba javnih i edukacijskih tribina na temu održivog gospodarenja otpadom i održivog korištenja prirodnih resursa, produkcija specijaliziranih radijskih emisija, objava promotivnih radijskih spotova i članaka u novinama, organizacija radionica za djecu predškolske dobi, organizacija radionica za učenike nižih i viših razreda osnovnih škola, kostimirani igrokazi za predškolsku djecu i učenike nižih razreda osnovnih škole, izrada edukativnih slikovnica za predškolsku djecu i učenike nižih razreda osnovnih škole, obilježavanja datuma vezanih uz zaštitu okoliša (akcije čišćenja) te natjecanje u osnovnim školama u izradi kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Nedelišće.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće