JAVNI POZIV ZA DODJELU KOMPOSTERA ZA KUĆNO KOMPOSTIRANJE

Na temelju članka 48. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/21) načelnik  Općine Nedelišće dana 19.10.2023. godine raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva (dalje u tekstu: Poziv) je podjela 200 komada kompostera zapremine 350  litara i 50 komada kompostera zapremine 720 litara za kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada. Nabava kompostera sufinancirana je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 40% dok je Općina Nedelišće osigurala preostala sredstva.

Komposteri su crne boje, proizvedeni od plastike (HDPE), bez donje stranice – dna zbog dodira s tlom i pristupa mikroorganizama i crva. Visina kompostera zapremine 350 l iznosi 74 cm, baza je dimenzija 81x81 cm, a težina 11 kg. Visina kompostera zapremine 720 l iznosi 1,15 cm, baza je dimenzija 94x94 cm, a težina 17,5 kg. Jednostavno se montiraju bez uporabe alata i pogodni su za kompostiranje biootpada iz kućanstva i vrta.

Cilj Poziva je osiguravanje komunalne opreme korisnicima javne usluge na području Općine Nedelišće, kako bi se smanjila količina proizvedenog komunalnog otpada.

2. OPĆI UVJETI

Pravo na dodjelu kompostera ima fizička osoba koja podnese cjelovito popunjen zahtjev te zadovoljava sljedeće uvjete:

 1. ima prebivalište na području Općine Nedelišće,
 2. stambeni objekt na adresi prebivališta u obvezi je zaduženja za komunalnu naknadu,
 3. korisnik je javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općini Nedelišće,
 4. nema dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Općini Nedelišće i pružatelju javne usluge prikupljanja otpada,
 5. raspolaže okućnicom za smještaj kompostera na adresi prebivališta.

Provjeru dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja će obaviti Općina Nedelišće prilikom obrade zahtjeva.

Fizička osoba može podnijeti samo jedan zahtjev temeljem ovog Poziva te ima pravo na dodjelu jednog kompostera.

 

3. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I ROKOVI

Zahtjev za dodjelu kompostera dostavlja se:

 1. na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s naznakom „Prijava na Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje“
 2. preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) na adresu Općina Nedelišće, M. Tita 1, 40305 Nedelišće, Upravni odjel za komunalno djelatnosti i gospodarstvo, s naznakom „Prijava na Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje“
 3. osobnom predajom u ured Općine Nedelišće (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) na adresu Općina Nedelišće, M. Tita 1, 40305 Nedelišće, Upravni odjel za komunalno djelatnosti i gospodarstvo, s naznakom „Prijava na Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje“.

Rok za dostavu zahtjeva započinje objavom Poziva 23.10.2023. godine, a završava objavom Obavijesti o zatvaranju Poziva na mrežnim stranicama Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr).

Poziv se zatvara kada bude iscrpljen raspoloživi broj kompostera.

Prijava na Poziv mora sadržavati sljedeće:

 1. cjelovito popunjen zahtjev za dodjelu kompostera,
 2. presliku osobne iskaznice (obostrano).

Zahtjev za dodjelu kompostera se može preuzeti na mrežnim stranicama Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr).

 

4. OBRADA ZAHTJEVA I PODJELA KOMPOSTERA 

Načelnik Općine Nedelišće donosi Odluku o rezultatima Poziva minimalno jednom mjesečno koja sadrži tablični prikaz sa sljedećim podacima:

 1. ime i prezime, OIB, adresa svih podnositelja zahtjeva koji su ostvarili pravo na dodjelu kompostera,
 2. ime i prezime, OIB, adresa svih podnositelja zahtjeva koji nisu ostvarili pravo na dodjelu kompostera sa razlogom neprihvaćanja zahtjeva.

Odluka o rezultatima Poziva objavljuje se na službenoj internet stranici Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr) i oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

Komposteri se dodjeljuju prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva odnosno vremenu podnošenja zahtjeva dok se ne podijele svi raspoloživi komposteri.

Prihvatljivi prijavitelji koji zadovoljavaju uvjete Poziva naknadno će biti obaviješteni o načinu, mjestu i vremenu preuzimanja kompostera.

Prilikom preuzimanja kompostera potrebno je predočiti na uvid osobnu iskaznicu i potpisati zapisnik o primopredaji.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti isključivo:

 1. na broj telefona: 040 821-107
 2. slanjem upita na e-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

5. UVJETI KORIŠTENJA

Podnositelji zahtjeva kojima se odobri dodjela kompostera dužni su:

 1. koristiti komposter za kompostiranje kućnog biootpada sukladno uputama koje će biti podijeljene uz kompostere,
 2. koristiti komposter na okućnici objekta za koji je izdana Odluka o dodjeli kompostera.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) Općina Nedelišće kao tijelo javne vlasti, obavezno je radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na mrežnim stranicama ili u javnom glasilu. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj zahtjeva, podnošenjem zahtjeva za dodjelu kompostera, a koji sadrži njegove osobne podatke, dao privolu Općini Nedelišće da obrađuje i koristi osobne podatke navedene u zahtjevu, isključivo u svrhu dodjele kompostera za kućno kompostiranje te da se Odluka o dodjeli kompostera, koja sadrži osobne podatke, objavi na službenoj internet stranici Općine Nedelišće.

 

Načelnik:
Nikola Novak


KLASA: 351-02/23-01/07
URBROJ: 2109-12-01-23-4
Nedelišće, 19.10.2023.  

PRILOZI
Dokument
 Zahtjev za dodjelu kompostera 
   
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće