JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOZIMA URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA UPU područja „Podvrtnice Ulice Zrinskih“ u Gornjem Kuršancu i UPU područja „Malenka – zapad“ u Gornjem Kuršancu

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zaključka načelnika Općine Nedelišće o utvrđivanju prijedloga UPU područja „Podvrtnice Ulice Zrinskih“ u Gornjem Kuršancu KLASA: 350-01/22-01/04, URBROJ: 2109-12-01-23-21 od 12.07.2023. i Zaključka načelnika Općine Nedelišće o utvrđivanju prijedloga UPU područja „Malenka - zapad“ u Gornjem Kuršancu KLASA: 350-01/22-01/03, URBROJ: 2109-12-01-23-23 od 12.07.2023. objavljuje se

  

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOZIMA URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA

UPU područja „Podvrtnice Ulice Zrinskih“ u Gornjem Kuršancu
i
UPU područja „Malenka – zapad“ u Gornjem Kuršancu

 

 

  1. Javna rasprava traje od 17.07.2023. do 18.08.2023.
  2. Javni uvid u prijedloge predmetnih urbanističkih planova uređenja područja moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, 40305 Nedelišće, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme, te na mrežnim stranicama Općine Nedelišće https://nedelisce.hr/, a poveznica je dohvatljiva na mrežnim stranicama stručnog izrađivača http://urbia.hr/ .
  3. Javno izlaganje stručnog izrađivača o prijedlozima UPU održat će se u prostorijama ­­­­­­­­­Mjesnog odbora u G. Kuršancu, Trg Mirka Blazinarića 3, G. Kuršanec, dana 09.08.2023.
  • Za UPU „Podvrtnice Ulice Zrinskih“ u Gornjem Kuršancu s početkom u 16:00 sati
  • Za UPU „Malenka - zapad“ u Gornjem Kuršancu s početkom u 16:30 sati.

 

  1. Primjedbe i prijedlozi na rješenja iz prijedloga urbanističkih planova uređenja mogu se davati tijekom javne rasprave, zaključno s 18.08.2023. i to na način:
  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja stručnog izrađivača
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja
  • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Općini Nedelišće, Maršala Tita 1, 40305 Nedelišće.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

 

Urbanistički plan uređenja područja "Malenka - zapad" u Gornjem Kuršancu

Urbanistički plan uređenja područja "Podzavrtnice Ulice Zrinskih" u Gornjem Kuršancu

 

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo


KLASA: 350-01/22-01/04
URBROJ: 2109-12-04-23-22
Nedelišće, 12.07.2023.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće