JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGE UMIROVLJENIKA ZA 2023. GODINU

Općina Nedelišće kao davatelj financijske potpore poziva udruge umirovljenika  koje djeluju na području općine Nedelišće čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, da prijave svoje projekte i programe koje se temelje na potrebama zajednice, a prema načelima djelovanja za opće dobro.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijedloga programa i projekata organizacija civilnih društva za rad udruga umirovljenika i osoba treće životne dobi za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2023. godinu, sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/17) od  interesa za Općinu Nedelišće.

U 2023. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv, i to samo oni gdje planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 10.200,00 Eura.

Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv  mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , najkasnije do 20.07.2023. godine. 

Rok za dostavu prijave na Poziv je 27.07.2023. do 24:00 sati. Prijava je dostavljena u roku ako je do navedenog roka putem Internet aplikacije potvrđena predaja prijave na Poziv.

  Javni poziv s uputama za prijavitelje

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće