Pozivnica na BIMEP 2022.

 

Manifestacija BIMEP 2022 je jednodnevna sportsko-rekreacijska manifestacija, organizirana povodom Dana Međimurske županije (30. 04.), Svjetskog dana zdravlja (07. 04.), Dana planeta Zemlje (22. 04.) te Međimurskog dana rijeke Mure (18. 04.). 15. izdanje BIMEP-a posebnije je, osim što se održava nakn dvogodišnje pauze, zbog toga što se održava u godini kada Međimurje nosi laskavu titulu Europske regije sporta za 2022. godinu.

BIMEP se odvija na području cijelog Međimurja (17 punktova na području Međimurske županije) i organiziran je sa željom da se ukaže na potrebu za redovnom tjelesnom aktivnošću s ciljem očuvanja i pospješivanja zdravlja svakog čovjeka te da svatko od nas, vozeći biciklom određenu relaciju, čini nešto dobro za sebe. Osim što je biciklizam jedan od najzdravijih sportova, BIMEP ima i „ekološku“ notu, jer za vrijeme trajanja manifestacije, sudionici svoje „limene ljubimce“ ostavljaju u garažama. Vozeći bicikl, sudionici BIMEP-a imaju priliku uživati u ljepotama našeg zelenog Međimurja.

Organizatori su Međimurski savez sportske rekreacije «Sport za sve» i Međimurska županija, a u provedbu BIMEP-a će se uključiti Turistička zajednica Međimurske županije, gradovi i općine na području Međimurske županije gdje će biti postavljeni ulazno/izlazni punktovi i njihove turističke zajednice, Policijska uprava međimurska, Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije i Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec. Kao partneri/donatori uključit će se MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec, BECIKLIN - Trgovina Mihalec d.o.o., CHAKY d.o.o. Nedelišće, Seoski turizam GORIČANEC Sveti Martin na Muri i PATRIX Čakovec.

 

BIMEP će se održati 18. 04. 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati, kada će se na određenim punktovima u pojedinim mjestima na području Međimurja građani moći uključiti u manifestaciju BIMEP te će tom prilikom dobiti prigodnu diplomu na koju će se utisnuti pečat o uključivanju na BIMEP ili o prolasku kroz određeno stajalište – jedne dionice puta, te prijavnicu, koju svaki sudionik ispunjava (prezime i ime, adresu stana, godinu rođenja) i istu potpisuje, čime je suglasan da na vlastitu odgovornost sudjeluje u manifestaciji. To znači da svi sudionici sudjeluju na vlastitu odgovornost (što će biti navedeno na plakatu manifestacije i na prijavnici koju će svaki sudionik potpisati), a prijavnicu za djecu i osobe mlađe od 18 godina (su)potpisuje roditelj.

 

Start je moguć sa svakog ulazno-izlaznog punkta (punktovi i udaljenost između njih navedeni su na diplomi) od 9,00 do 18,00 sati, do kada su otvoreni punktovi. Građani će se moći uključivati u navedeno vrijeme (bilo grupe bilo pojedinci) na svakom punktu i prolaziti određenu trasu po vlastitoj želji.

 

Na punktovima će dežurati osobe koje će sudionicima davati osvježavajuće napitke. Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije će stalno biti u pripravnosti, iako će predstavnici Gradskog društva Crvenog križa Čakovec obilaziti sve punktove.

 

Također, i ove godine osiguran je servis bicikala, koji će sa svojim vozilom obavljati tvrtke BECIKLIN iz Preloga i CHAKY iz Nedelišća.

 

Policijska uprava međimurska će pojačano vršiti ophodnje i kontrolirati pridržavanje prometnih propisa.

 

 

- 2 -

 

 

Punktovi će se nalaziti u Donjem Kraljevcu, Svetoj Mariji, Goričanu, Donjoj Dubravi, Kotoribi, Prelogu, Orehovici, Čakovcu, Pušćinama, Macincu, Gornjem Mihaljevcu, Lopatincu, Štrigovi, Svetom Martinu na Muri, Murskom Središću, Domašincu i Podturnu.

 

Uključenje na manifestaciju (startnina) naplaćuje se 5,00 kuna. Dolaskom na pojedini punkt, svakom sudioniku će se u diplomi utisnuti pečat kao dokaz da je prošao određenu dionicu, tj. da je stigao do određenog punkta.

Na diplomi i plakatu će biti ucrtana trasa kojom se može voziti i u kojim mjestima će se nalaziti  punktovi (stolovi na kojima će aktivisti dijeliti diplome i potvrditi prolazak kroz pojedino mjesto ili dio staze). Najduža staza će biti kružna i obići će gotovo sva veća mjesta u Međimurju (17 mjesta – oko 150 km). Sudionici mogu proći i kraće udaljenosti, bez obaveze obilaska najduže staze (sudionici mogu proći dio staze koji sami odaberu). Na diplomi će se nalaziti i brojevi telefona putem kojih se mogu dobiti sve potrebne informacije i zatražiti pomoć (zbog kvara na biciklu, zbog eventualne nezgode i sl.) ukoliko će to biti potrebno. Na svim punktovima će se osigurati mogućnost osvježenja vodom.

 

 

MEĐIMURSKI SAVEZ SPORTSKE REKREACIJE   «SPORT ZA SVE»  Č  A  K  O  V  E  C

 

 

KONTAKTI:

 U slučaju bilo kakvih nejasnoća možete se obratiti MARIJANU VUGRINČIĆU (098/9030-751) ili ALANU RESMANU (099/4392-529).

 ODGOVORNE OSOBE PO PUNKTOVIMA:

 1. SVETI MARTIN NA MURI, DAVID NOVINŠČAK, 099/3003-987
 2. DONJI KRALJEVEC, SILVIJA HABUŠ, 099/6551-261
 3. SVETA MARIJA, GORDANA HUNJADI, 098/516-512
 4. KOTORIBA, VESNA BORKO, 098/9579-099
 5. DONJA DUBRAVA, IVAN ŠTEFIĆ, 091/5858-280
 6. OREHOVICA, DANIJELA KRESLIN, 098/873-700
 7. DOMAŠINEC, MARIO TOMAŠEK, 098/393-017
 8. ŠTRIGOVA, STANKO REBERNIK, 099/7358-099
 9. NEDELIŠĆE         - MACINEC, MAGDALENA ŠPICAR MARCIUŠ, 099/7466-289

                                    - PUŠĆINE, RUŽA ŠPICAR, 099/3895-292

 1. ČAKOVEC, KSENIJA ZRNA (MARKO), 091/5636-353, (091/6263-811)
 2. PRELOG, ŽELJKO SOKAČ, 099/5284-761
 3. MURSKO SREDIŠĆE, DOLORES VRTARIĆ, 098/244-037
 4. PODTUREN, IVANA BIBER, 098/9663-498
 5. GORNJI MIHALJEVEC, GORAN MILJANČIĆ (KONRAD BREZARIĆ), 098/811-419, (098/1988-979)
 6. LOPATINEC, MIRJANA FERLIN SRNEC, 098/1745-164
 7. GORIČAN, EMANUEL SINKOVIĆ, 098/1959-180

 

 VAŽNIJI TELEFONSKI BROJEVI:

  • Crveni križ (ALENKA NOVAK), 098/893-008
  • Hitna medicinska pomoć, 112 ili 194
  • Policija, 112 ili 192
  • Servis BECIKLIN, 095/6455-220, 095/6455-221
  • Servis CHAKY, 099/6562-151
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće