JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima koji pohađaju javne visokoškolske ustanove na području Međimurske i Varaždinske županije u akademskoj godini 2021./2022.

Temeljem Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima koji pohađaju javne visokoškolske ustanove na području Međimurske i Varaždinske županije u akademskoj godini 2021./2022., usvojene na 8. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 27. siječnja 2022. godine, raspisuje se

 

JAVNI POZIV

za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima koji pohađaju javne visokoškolske ustanove na području Međimurske i Varaždinske županije
u akademskoj godini 2021./2022.

 

 

 1. Jednokratna financijska potpora iznosi 1.000 kuna, a dodjeljuje se studentima s prebivalištem na području Općine Nedelišće koji su u statusu redovnog studenta upisani na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu na području Međimurske i Varaždinske županije u akademskoj godini 2021./2022. 
 1. Postupak prijave moguće je pokrenuti na službenoj internet stranici Općine Nedelišće, na poveznici: https://nedelisce.hr/APP/index.php?module=ext/public/form&id=15
 1. Pravo na isplatu potpore studenti ostvaruju prijavom na javni poziv uz dostavu sljedeće dokumentacije:
  1. ispisane i vlastoručno potpisane prijave,
  2. potvrde visokoškolske ustanove o upisu u akademsku godinu 2021./2022. u statusu redovnog studenta ili odgovarajućeg elektroničkog zapisa iz sustava e-Građani,
  3. preslike osobne iskaznice važeće na dan podnošenja zahtjeva ili elektroničkog zapisa o prebivalištu iz sustava e-Građani. 
 1. Dokumentacija vezana uz prijavu dostavlja se unosom u web obrazac na službenoj internet stranici Općine Nedelišće, a prima se od 14. veljače 2022. do 4. ožujka 2022. godine. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
 1. Prijavom na javni poziv prijavitelj daje privolu Općini Nedelišće za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni poziv te na objavu u svrhu dodjele jednokratne financijske potpore.
  Prijavitelj može u svakome trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka.
  Prikupljeni osobni podaci obrađivati će se u skladu s važećim propisima, odnosno Općom uredbom o zaštiti podataka, od 27. travnja 2016. godine, te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18). 
 1. Prijavitelji na javni poziv o rezultatima će biti obaviješteni putem objave na službenoj internet stranici Općine Nedelišće te na e-mail adresu koju navedu u prijavi.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Nikola Novak


KLASA:604-01/22-02/04
URBROJ:2109/12-01-22-1
Nedelišće, 11.02.2022.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće