Odluka o poništenju Javnog natječaja

Temeljem odredaba Javnog natječaja  za  izbor i imenovanje člana uprave - direktora/direktorice komunalnog  poduzeća  NED-KOM  d.o.o.,  od  15.11.2021. godine,  Skupština  društva  NED-­KOM  d.o.o., dana  17.12.2021. godine, donijela je 

ODLUKU

o poništenju Javnog natječaja za izbor i imenovanje člana uprave - direktora/direktorice komunalnog poduzeća NED-KOM d.o.o.


  Odluka o poništenju

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće