JAVNI POZIV ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA SUCE POROTNIKE ŽUPANIJSKOG SUDA U VARAŽDINU

KLASA:021-05/21-01/01
URBROJ:2109/12-01-21-4
Nedelišće, 30.11.2021.

 

Općinski načelnik Općine Nedelišće upućuje

 

JAVNI POZIV
ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA SUCE POROTNIKE ŽUPANIJSKOG SUDA U VARAŽDINU

 

Općina Nedelišće utvrđuje prijedlog kandidata za suce porotnike, a Skupština Međimurske županije donosi Odluku o imenovanju Sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu na mandat od 4 godine.

Građani (kandidati) s prebivalištem na području Općine Nedelišće, zainteresirani za obavljanje dužnosti suca porotnika, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • da su punoljetni,
  • da su državljani Republike Hrvatske,
  • da su dostojni obnašati dužnost suca porotnika.

Člankom 90. stavkom 1. Zakona o sudovima (NN RH br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19 i 130/20) sudac ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću.

Prema članku 77. stavku 2. točki 5. Zakona o državnom sudbenom vijeću (NN RH br. 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19) sucu, pa tako i sucu porotniku sudačka dužnost prestaje kada navrši 70 godina.

Uz pismeno očitovanje o zainteresiranosti za obavljanje dužnosti suca porotnika potrebno je priložiti popunjenu izjavu koja se nalazi u prilogu ovom javnom pozivu.

Kandidati svoja očitovanja dostavljaju na adresu Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće, s naznakom (za suca porotnika) najkasnije do 8. prosinca 2021.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Novak


PRILOZI
Dokument
 Podaci o kandidatu za suca porotnika u Županijskom sudu u Varaždinu 
 Izjava kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu
   

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće