Javni poziv za prikupljanje prijava zainteresiranih građana - vlasnika i/ili suvlasnika obiteljskih kuća s ciljem procjene rizika od energetskog siromaštva i/ili razine energetskog siromaštva

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava građana - vlasnika i/ii suvlasnika obiteljskih kuća na području Međimurske županije koji su suočeni s energetskim siromaštvom iii su u riziku da postanu energetski siromašni s ciljem njihovog uključivanja u implementaciju pilot projekata u sklopu kojih će se za pet izabranih obiteljskih kuća besplatno provesti energetski pregledi, izraditi energetski certifikati s izvješćem o energetskom pregledu i izvršiti  mjerenja njihovih osnovnih građevinskih karakteristika.
Na temelju provedenih energetskih pregleda, izdanih energetskih certifikata i izvršenih mjerenja, za svaku obiteljsku kuću razradit će se detaljni planovi za povećanje energetske učinkovitosti s prijedlogom potencijalnih tehnoloških rješenja za njihovu implementaciju te mogućim izvorima financiranja.

Prijave građana se zaprimaju do petka, 18. lipnja 2021. godine.

PRILOZI
Dokument
 Javni poziv
 Objava Javnog poziva  
   
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće