Obavijest o otvaranju Javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone Macinec“

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka načelnika Općine Nedelišće, KLASA: 350-02/19-01/2, URBROJ: 2109/12-02-20-20 od 07.05.2021., objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU
Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone Macinec“

 

 

  1. Javna rasprava će trajati od 24.05.2021. do 23.06.2021. godine
  2. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone Macinec“ moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, 40305 Nedelišće svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme i na mrežnim stranicama Općine Nedelišće (nedelisce.hr), te izrađivača plana www.urbia.hr.
  3. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone Macinec“ organizirat će se u prostorijama Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, 40305 Nedelišće i to 27.05.2021. g. (četvrtak) u 13:00 sati.
  4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 23.06.2021. godine i to na slijedeći način:
  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
  • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Općini Nedelišće, Maršala Tita 1, 40305 Nedelišće.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

        Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

 

 

Pročelnica
Maja Marčec, mag. oec.


KLASA: 350-02/19-01/02
URBROJ: 2109/12-03-20-22
Nedelišće,11.05.2021.


PRILOZI
Urbanistički plan uređenja "Gospodarske zone Macinec"
   
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće