Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenje "Gospodarske zone Macinec"

Temeljem članka 88. Zakona  o prostornom  uređenju  (,,Narodne  novine"  broj  153/13.,  65/17,  114/18., 39/19.,  98/19.),  Općina  Nedelišće, Jedinstveni Upravni odjel  kao nositelj izrade obavještava javnost

O IZRADI  URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ,,GOSPODARSKE ZONE  MACINEC"

Obavijest javnosti o izradi UPU-a Macinec  Odluka o izradi UPU-a Gospodarske zone Macinec

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće