Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu Plakete Općine Nedelišće za 2019. godinu

KLASA:061-01/20-01/02
URBROJ:2109/12-02-20-1
Nedelišće, 05.03.2020.

 

 

POZIV

za dostavu prijedloga za dodjelu Plakete Općine Nedelišće za 2019. godinu

 

 

Temeljem članka 11. Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Nedelišće pozivaju se:

- vijećnici Općinskog vijeća Općine Nedelišće i njihova radna tijela,

- općinski načelnik i zamjenici načelnika,

- građani,

- udruge građana, trgovačka društva, političke stranke,

- vjerske zajednice,

- ostale fizičke i pravne osobe,

da do 9. travnja 2020. godine dostave pisane prijedloge s obrazloženjem, za dodjelu Plakete Općine Nedelišće za 2019. godinu. 

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Nedelišće, M. Tita 1, 40305 Nedelišće.

Plaketa Općine Nedelišće može se dodijeliti građanima Općine Nedelišće, djelatnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih oblika života i rada u Općini Nedelišće. 

Plaketa Općine Nedelišće dodjeljuje se za rezultate u radu postignute u protekloj godini, a može se dodijeliti i za postignuća koja su rezultat dugogodišnjeg rada i doprinosa.

U jednoj godini mogu se dodijeliti najviše 3 (tri) plakete, a u iznimnim slučajevima, prema Odluci Općinskog vijeća i više.

 

 

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće