Obavijest o izradi II. ID UPU područja "Zavrtje" u Nedelišću

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17, 114/18., 39/19., 98/19.), Općina Nedelišće, Jedinstveni upravni odjel kao nositelj izrade obavještava javnost

 

O IZRADI

II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA "ZAVRTJE" U NEDELIŠĆU
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/17, 4/19)

 

II. ID UPU

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće