Obavijest o izradi III. ID DPU sjevernog dijela naselja Nedelišće „MESAP“ I SRC „SJEVER“

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17, 114/18., 39/19., 98/19.), Općina Nedelišće, Jedinstveni upravni odjel kao nositelj izrade obavještava javnost

 

O IZRADI

III. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA SJEVERNOG DIJELA NASELJA NEDELIŠĆE „MESAP“ I SRC „SJEVER“
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 19/06, 5/09, 11/11)

 

III. ID DPU

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće