Odluka o neprovođenju strateške procjene za III. ID Parag

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 33. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine" broj 3/17) i članka 40. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije" broj 2/14-pročišćeni tekst,1/18), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja naselja Parag („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/04, 11/08 i 4/11), načelnik Općine Nedelišće donosi

 

ODLUKU

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja naselja Parag

Odluka

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće