Obavijest javnosti o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Parag

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17 i 114/18), Općina Nedelišće, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo kao nositelj izrade obavještava javnost o

IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA NASELJA PARAG
(Službeni glasnik Međimurske županije broj 3/04, 11/08 i 4/11)

  DPU naselja Parag - III. ID

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće