Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja proširenja Privredne zone Pušćine

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), članka 59. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 67/23) i Zaključka načelnika Općine Nedelišće o utvrđivanju prijedloga UPU proširenja Privredne zone Pušćine, KLASA: 350-01/23-01/02, URBROJ: 2109-12-01-21-16 od 27.02.2024.god., objavljuje se

  

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

Urbanističkog plana uređenja proširenja Privredne zone Pušćine

 

 

  1. Javna rasprava traje od 04.03.2024. do 03.04.2024.
  2. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja proširenja Privredne zone Pušćine moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, 40305 Nedelišće, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme, te na mrežnim stranicama Općine Nedelišće https://nedelisce.hr/, a poveznica je dohvatljiva na mrežnim stranicama stručnog izrađivača http://urbia.hr/ .
  3. Javno izlaganje stručnog izrađivača o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja proširenja Privredne zone Pušćine održat će se u prostorijama male dvorane MESAP d.o.o., Ul. Josipa Marčeca 27, Nedelišće, dana 13.03.2024. god. (srijeda) s početkom u 16:00 sati.
  4. Primjedbe i prijedlozi na rješenja iz prijedloga urbanističkih planova uređenja mogu se davati tijekom javne rasprave, zaključno s 03.04.2024. god. i to na način:
  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja stručnog izrađivača
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja
  • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Općini Nedelišće, Maršala Tita 1, 40305 Nedelišće.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.                                                     

 

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA


UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO
KLASA: 350-01/23-01/02
URBROJ: 2109-12-04-24-17
Nedelišće, 27.02.2024.

PRILOZI
Dokument
 Dokumentacija za Javnu raspravu
   
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće