OBAVIJEST O ZATVARANJU JAVNOG POZIVA ZA DODJELU KOMPOSTERA ZA KUĆNO KOMPOSTIRANJE

Na temelju točke III. Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje KLASA: 351-02/23-01/07, URBROJ: 2109-12-01-23-4 od 19. listopada 2023. načelnik Općine Nedelišće donosi

OBAVIJEST

o zatvaranju javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje

I.

Ovom Obavijesti zatvara se Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje KLASA: 351-02/23-01/07, URBROJ: 2109-12-01-23-4, od 19.listopada 2023., zaključno sa danom 14.11.2023.

II.

Točkom III. Javnog poziva propisano je da rok za dostavu zahtjeva započinje objavom javnog poziva, a završava podjelom svih raspoloživih kompostera (250 komada), o čemu se objavljuje Obavijesti o zatvaranju Javnog poziva na službenim mrežnim stranicama Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr).

Sukladno navedenom, obavještavaju se svi zainteresirani podnositelji da su raspoloživi komposteri (250 komada) podijeljeni te se Javni poziv smatra zatvorenim.

III.

Ova Obavijest stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na službenoj stranici Općine Nedelišće

                                                                                                               

Načelnik
Nikola Novak


KLASA: 351-02/23-01/07
URBROJ: 2109-12-01-23-6
Nedelišće, 14.11.2023.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće