Rezultati pisanog testiranja i poziv na intervju

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto „Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove“ dana 3. studenog 2023. godine objavljuje

REZULTATE PISANOG TESTIRANJA

 

Na pisanom testiranju, održanom dana 30. listopada 2023. godine, kandidati su postigli sljedeće rezultate:

Oznaka

Pristupio/la testiranju

Mogući broj bodova

Ostvaren broj bodova

Pravo na intervju

Termin održavanja intervjua

JK69503

Da

10

2,5

Ne

-

SV64495

Da

10

8

Da

06.11.2023. u 12,00 sati

MV55687

Da

10

7,5

Da

06.11.2023. u 12,30 sati

DL39722

Da

10

1

Ne

-

VVK03493

Da

10

4,5

Ne

-

IJ32510

Da

10

5

Da

06.11.2023. u 13,30 sati

TD33103

Ne

-

-

-

-

IŠ05964

Da

10

6

Da

06.11.2023. u 13,00 sati

TV15202

Ne

-

-

-

-

 

Sukladno čl. 22. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju, tj. najmanje 5 bodova.

U skladu s gore navedenim terminima, dana 06.11.2023. (ponedjeljak), u prostorijama Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, Nedelišće, provesti će se intervju.                                                                                            

 

Povjerenstvo za provedbu  natječaja


KLASA:100-01/23-01/11
URBROJ:2109-12-04-23-24
Nedelišće, 03.11.2023.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće