Urbanistički plan uređenja "Gospodarske zone Macinec"

Usvajanje:  
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije


-

-

Obavijest javnosti o izradi UPU "Gospodarske zone Macinec"
Odluka o izradi UPU "Gospodarske zone Macinec"

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće