Urbanistički plan uređenja područja "Zavrtje" Nedelišće - II. izmjene i dopune

Usvajanje:  
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije


Karta 1. - Korištenje i namjena površina
Karta 2.1. - Plan prometa
Karta 2.2. - Vodoopskrba, plinoopskrba i odvodnja
Karta 2.3. - Elektroopskrba, javna rasvjeta i telekomunikacije
Karta 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Karta 4. - Način i uvjeti gradnje


Evidencija postupka izrade i donošenja ID UPU
Nacrt prijedloga akta
Odredbe za provedbu

Izvješće o javnoj raspravi II. II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja "ZAVRTJE" u Nedelišću
Obavijest javnosti o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja "ZAVRTJE" u Nedelišću
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću
Obavijest o Javnoj raspravi

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće