DPU sjevernog dijela naselja Nedelišće - "MESAP" i SRC "Sjever" - III. ID

Usvajanje:  
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 


Karta 1. - Korištenje i namjena površina
Karta 2.1. - Plan prometa
Karta 2.2. - Vodoopskrba, plinoopskrba i odvodnja
Karta 2.3. - Elektroopskrba, javna rasvjeta i telekomunikacije
Karta 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Karta 4. - Način i uvjeti gradnje


Evidencija postupka izrade i donošenja ID UPU
Nacrt prijedloga akta
Odredbe za provedbu

Izvješće o javnoj raspravi III. ID DPU
Odluka o izradi III. ID.
Obavijest javnosti  o izradi III. ID. 
Obavijest o Javnoj raspravi

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće