DPU naselja Parag - III. ID

Usvajanje:  
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Parag [12. sjednica OV - 06.12.2018.]
Obavijest javnosti o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Parag
Obavijest javnosti o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Pin It
© 2018 Općina Nedelišće