PPUO Nedelišće - VI. ID

Usvajanje: 27.02.2020.
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 03/20 


Karta 1. - Korištenje i namjena površina
Karta 2. - Infrastrukturni sustavi
Karta 3.1. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - uvjeti korištenja
Karta 3.2. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite 
Karta 4.1. - Građevinsko područje naselja Črečan i Macinec
Karta 4.2. - Građevinsko područje naselja Dunjkovec i Pretetinec
Karta 4.3. - Građevinsko područje naselja Gornji Hrašćan
Karta 4.4. - Građevinsko područje naselja Gornji Kuršanec i Pušćine
Karta 4.5. - Građevinsko područje naselja Nedelišće
Karta 4.6. - Građevinsko područje naselja Slakovec
Karta 4.7. - Građevinsko područje naselja Trnovec i Parag

Provedba
Obrazloženje 
Evidencija postupka izrade i donošenja

Odluka o VI. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće
Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće [12. sjednica OV - 06.12.2018.]
Obavijest javnosti o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće
Obavijest javnosti o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Javna rasprava o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće i III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Parag 
Izvješće o Javnoj raspravi  VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće