Urbanistički plan uređenja područja "Zavrtje" Nedelišće - I. izmjene i dopune

Usvajanje:  U IZRADI
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 


Karta 1. - Korištenje i namjena površina


Evidencija postupka izrade i donošenja I. ID UPU
Obrazloženje 
Odredbe za provedbu
Sažetak za javnost

Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću
Obavijest o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja "ZAVRTJE" u Nedelišću
Javna rasprava o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja "ZAVRTJE" u Nedelišću
Izvješće o javnoj raspravi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja "ZAVRTJE" u Nedelišću

fShare
0
Pin It
© 2018 Općina Nedelišće