Urbanistički plan uređenja područja "Zavrtje" Nedelišće - I. izmjene i dopune

Usvajanje:  11.03.2019
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 04/19


Karta 1. - Korištenje i namjena površina


Evidencija postupka izrade i donošenja I. ID UPU
Obrazloženje 
Odredbe za provedbu
Sažetak za javnost

Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću
Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću
Obavijest o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja "ZAVRTJE" u Nedelišću
Javna rasprava o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja "ZAVRTJE" u Nedelišću
Izvješće o javnoj raspravi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja "ZAVRTJE" u Nedelišću
Prijedlog odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću
Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće