DPU sjevernog dijela naselja Nedelišće - "MESAP" i SRC "Sjever" - I. ID

Usvajanje: 17.03.2009
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 05/09


Karta 0.1. - Situacija - Posebna geodetska podloga 
Karta 1.1. - Situacija - Podloga za izradu ID DPU
Karta 1.2. - Situacija - Podloga za izradu ID DPU
Karta 2. - Detaljna namjena površina
Karta 3. - Plan prometa
Karta 4. - Vodoopskrba, plinoopskrba i odvodnja
Karta 5. - Elektroopskrba, javna rasvjeta i telekomunikacije
Karta 6. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite okoliša
Karta 7. - Uvjeti gradnje građevina


Obrazloženje
Odredbe za provođenje

-

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće