DPU stambene zone "Zavrtje" u Nedelišću - IV. ID

Usvajanje: 06.10.2015
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 13/15


Karta 1. - Detaljna namjena površina
Karta 2.1. - Plan prometa
Karta 2.2. - Vodoopskrba, plinoopskrba i odvodnja
Karta 2.3. - Elektroopskrba, javna rasvjeta i telekomunikacije
Karta 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite okoliša
Karta 4. - Uvjeti gradnje građevina


Evidencija postupka izrade i donošenja 
Obrazloženje
Odredbe za provođenje

Odluka o izradi IV. ID stambene zone "Zavrtje" Nedelišće 
Izvješće sa javne rasprave IV.ID DPU stambene zone "Zavrtje" Nedelišće
Odluka o donošenju IV. ID stambene zone "Zavrtje" Nedelišće 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće