DPU stambene zone "Zavrtje" u Nedelišću - II. ID

Usvajanje: 25.02.2011
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 04/11


Karta 1. - Situacija - Podloga za izradu II. ID DPU
Karta 2. - Detaljna namjena površina
Karta 6. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Karta 7. - Način i uvjeti gradnje


Evidencija postupka izrade i donošenja 
Obrazloženje
Odredbe za provođenje

-

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće