DPU stambene zone "Zavrtje" u Nedelišću

Usvajanje: 22.02.2005
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 02/05


Karta 1. - Situacija - Podloga za izradu DPU
Karta 2. - Detaljna namjena površina
Karta 3. - Plan prometa
Karta 4. - Vodoopskrba, plinoopskrba i odvodnja
Karta 5. - Elektroopskrba, javna rasvjeta i telekomunikacije
Karta 6. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Karta 7. - Način i uvjeti gradnje


Obrazloženje
Odredbe za provođenje

-

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće