DPU naselja Parag - II. ID

Usvajanje: 25.02.2011
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 04/11


Karta 4. - Vodoopskrba, plinoopskrba i odvodnja


Obrazloženje
Odredbe za provođenje

-

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće